Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 04-07-2024

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu PO1

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu PO1

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu PO1

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu PO1

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu PO1

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu PO1