Phát lại đá gà An Giang CPC4 ngày 01-07-2024 chất lượng hình ảnh sắc nét

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC4

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:08:13
Trường đấu CPC4

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC4