Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 09-07-2024

Trận số 1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận số 2

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu PO1

Trận số 3

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Trận số 4

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận số 5

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu PO1

Trận số 6

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu PO1

Trận số 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1