Xem lại trận đấu đá gà An Giang CPC5 ngày 01-07-2024 kinh điển, mãn nhãn

Trận số1

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC5

Trận số2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC5

Trận số3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:03:02
Trường đấu CPC5

Trận số4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA chiến thắng
Thời lượng 00:02:29
Trường đấu CPC5

Trận số5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC5

Trận số6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC5

Trận số7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON chiến thắng
Thời lượng 00:06:05
Trường đấu CPC5